Үйлдвэрийн аялал

tx
Оффисын танхим
батерейны тоног төхөөрөмж
гэрлийн шонгийн төхөөрөмж
гэрэлтүүлгийн төхөөрөмж
нарны хавтангийн төхөөрөмж

Бүтээгдэхүүний үйл явц

бүтээгдэхүүний үйл явц