Төслийн тохиолдлууд

Камбож дахь төсөл

Камбож дахь төсөл (1)
Камбож дахь төсөл (3)
Камбож дахь төсөл (2)

Кени дэх төсөл

Кени дэх төсөл (2)
Кени дэх төсөл (1)
Кени дэх төсөл (4)
Кени дэх төсөл (3)
Кени дэх төсөл (5)
Кени дэх төсөл (6)

Непал дахь төсөл

Непал дахь төсөл (1)
Непал дахь төсөл (2)
Непал дахь төсөл (3)

Панам дахь төсөл

Панам дахь төсөл (1)
Панам дахь төсөл (2)
Панам дахь төсөл (3)

Филиппин дэх төсөл

Филиппин дэх төсөл (5)
Филиппин дэх төсөл (4)
Филиппин дэх төсөл (6)
Филиппин дэх төсөл (7)
Филиппин дэх төсөл (1)
Филиппин дэх төсөл (2)
Филиппин дэх төсөл (3)

Танзани дахь төсөл

Танзани дахь төсөл (3)
Танзани дахь төсөл (1)
Танзани дахь төсөл (2)
Танзани дахь төсөл (4)

Тайланд дахь төсөл

Тайланд дахь төсөл (1)
Тайланд дахь төсөл (2)
Тайланд дахь төсөл (1)
Тайланд дахь төсөл (4)
Тайланд дахь төсөл (5)
Тайланд дахь төсөл (8)
Тайланд дахь төсөл (7)
Тайланд дахь төсөл (6)

Уганда дахь төсөл

Уганда дахь төсөл (1)
Уганда дахь төсөл (2)
Уганда дахь төсөл (3)
Уганда дахь төсөл (4)

Узбекистан дахь төсөл

Узбекистан дахь төсөл (1)
Узбекистан дахь төсөл (2)
Узбекистан дахь төсөл (3)
Узбекистан дахь төсөл (4)
Узбекистан дахь төсөл (5)