Сертификатууд

Компанийн гэрчилгээ

 • Нарны бүтээгдэхүүний гэрчилгээ-2
 • Хятадад заавал байх ёстой бүтээгдэхүүний гэрчилгээ
 • Тохиромжтой байдлын гэрчилгээ-1
 • Тохиромжтой байдлын гэрчилгээ-2
 • Тохирлын гэрчилгээ
 • Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ
 • Өндөр технологийн аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ1
 • Удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ-1
 • Удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ-2
 • Удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ-3
 • Удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ-4
 • Удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ-5
 • Удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ-6
 • Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ
 • Чанарын удирдлагын тогтолцооны гэрчилгээ
 • Хятад улсын эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүний гэрчилгээ-1
 • Хятад улсын эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүний гэрчилгээ-2
 • Эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүний Хятад улсын гэрчилгээ-3
 • Барилгын аж ахуйн нэгжийн мэргэшлийн гэрчилгээ-1
 • Барилгын аж ахуйн нэгжийн мэргэшлийн гэрчилгээ-2
 • CQC
 • Нарны бүтээгдэхүүний гэрчилгээ-1

Бүтээгдэхүүний гэрчилгээ

 • CE

  CE

 • CE

  CE

 • CE

  CE

 • CE

  CE

 • CE

  CE

 • Ашигтай загварын патентын гэрчилгээ

  Ашигтай загварын патентын гэрчилгээ

 • Ашигтай загварын патентын гэрчилгээ

  Ашигтай загварын патентын гэрчилгээ

 • Ашигтай загварын патентын гэрчилгээ

  Ашигтай загварын патентын гэрчилгээ

 • Ашигтай загварын патентын гэрчилгээ

  Ашигтай загварын патентын гэрчилгээ

 • Ашигтай загварын патентын гэрчилгээ

  Ашигтай загварын патентын гэрчилгээ

 • Ашигтай загварын патентын гэрчилгээ

  Ашигтай загварын патентын гэрчилгээ

 • Дизайн патентын гэрчилгээ

  Дизайн патентын гэрчилгээ

 • Дизайн патентын гэрчилгээ

  Дизайн патентын гэрчилгээ

 • Дизайн патентын гэрчилгээ

  Дизайн патентын гэрчилгээ

 • Дизайн патентын гэрчилгээ

  Дизайн патентын гэрчилгээ

 • Дизайн патентын гэрчилгээ

  Дизайн патентын гэрчилгээ

 • Дизайн патентын гэрчилгээ

  Дизайн патентын гэрчилгээ

 • Дизайн патентын гэрчилгээ

  Дизайн патентын гэрчилгээ

 • IP65

  IP65

 • IP66

  IP66

 • IP66

  IP66

 • IP66

  IP66

 • IP66

  IP66

 • IP66

  IP66

 • Шинэ бүтээлийн патент

  Шинэ бүтээлийн патент

 • RoHS

  RoHS

 • RoHS

  RoHS